انگلیسی نهم (گنجینه نکات)

کتاب گنجینه  نکات انگلیسی
– نهم دوره اول متوسطه
– نکات مهم طلایی کتاب درسی
– ویژه دوره کردن  و  برای  شب امتحان
– برای گروه سنی 15 سال
– نکته با تمرین برای دوره
– جیبی –  تک رنگی
– مولف: جعفر دری

قیمت : 20,000 تومان

39 در انبار