فارسی یازدهم (گنجینه نکات)

کتاب گنجینه  نکات فارسی
– یازدهم دوره دوم متوسطه
– نکات مهم طلایی کتاب درسی
– ویژه دوره کردن  و  برای  شب امتحان
– برای گروه سنی 17 سال
– نکته با تمرین برای دوره
– جیبی –  تک رنگی
– مولف: جلال

قیمت : 7,000 تومان

100 در انبار