فارسی هشتم (گنجینه نکات)

کتاب گنجینه  نکات فارسی
– هشتم دوره اول متوسطه
– نکات مهم طلایی کتاب درسی
– ویژه دوره کردن  و  برای  شب امتحان
– برای گروه سنی 14 سال
– نکته با تمرین برای دوره
– جیبی –  تک رنگی
– مولف: جلال

قیمت : 10,000 تومان

96 در انبار