ریاضی هفتم جلد 1و2 (گنجینه نکات)

کتاب گنجینه  نکات ریاضی 2 جلدی
– نکات مهم طلایی کتاب درسی
– ویژه  دوره   و  شب امتحان
–  هفتم  دوره اول متوسطه
– برای گروه سنی 13 سال
– نکته با تمرین برای دوره
– جیبی –  تک رنگی
– مولف:نیکبخت-رستمی

قیمت : 40,000 تومان

47 در انبار